Marketing i PR

Osmisliti ćemo kako da Vaši proizvodi ili usluge privuku stalni fokus kupca.

Pojednostavljeno, mi stvaramo način kako će Vaš proizvod ili usluga imati koristi za kupca i tim mehanizmom ga motiviramo na kupnju. Sa svakim klijentom imamo kvalitetan timski odnos, redovito održavamo informativne sastanke kako bi imali što detaljniji uvid u Vaše projekte i trenutne aktivnosti. Kreativnost i marketing nisu naš jedini zadatak, već Vas želimo inspirirati i motivirati za veći poslovni uspjeh!

Naš tim stručnjaka je usko specijaliziran i za medijsko i PR savjetovanje u korporativnom sektoru koje se temelji na detaljnim i jasnim analizama medijskog tržišta, a time Vam i olakšava komunikaciju s javnošću!

Uz usluge savjetovanja oko marketinga i PR-a, nudimo i uslugu copywritinga. Javite nam se!

Imate poslovnu, kreativnu ili tematsku priču, a nedostaje Vam ono nešto? – s lakoćom ćemo je pretvoriti u reklamu, oglas. Logika suvremenog marketinga govori da jednostavno ispričate jako dobru priču! Mi pišemo, Vaše reklame, oglase, slogane kako bi informirali, a ne nagovorili na kupnju! Ponudit ćemo Vašim potencijalnim kupcima kvalitetan sadržaj koji ih neće izravno nagovarati na kupnju, ali će ih zainteresirati, informirati, educirati – i na kraju, u njima stvoriti želju i potrebu za Vašim proizvodom ili uslugom.